FGBMFI Denmark
head
Børge Laustsen - Landsformand / FGBMFI President Denmark


I samarbejde med - In co-operate with

 www.fg-gf.net
Full Gospel Global Forum

DANSK

Forside
Forside Møder og arrange-
menter
Hvem
vi er
Lands-
ledelse
Ønsker du forbøn, så
klik her
Vidnes-
byrd

Se film med
vidnes-
byrd

Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
NYHED
Støt os og få
skatte-
fradrag
Befri
fanger
Nyheds
breve
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne
forretninger
og andre
links
Bøger og
matrialer
Tilbage
fra døden
Dom og
frelse
Who
we are

NYHED: Evangelisering på cykel fra Norge gennem Sverige og Danmark
og videre ned gennem Europa med Spanien som mål.
Læs mere KLIK HER


Har du kommentarer eller tilføjelser til disse sider, så klik her for at kontakte 
WEBMASTER

IN ENGLISH
Frontpage Who we are A personel
meeting
with Jesus
Prayer
request
Testimonies DVD
sale
Arrangments
(in Danish)
Back from
the dead

NEWS: Evangelism by bicycle from Norway through Sweden and Denmark
and further down through Europe with Spain as a target.
Read more CLICK HERE

l

Do you have any comments/addition to these sites, please click here to contact WEBMASTER

Et ord til dagen fra UCB
Klik på billedet
Åbnes i et nyt vindue