head
Børge Laustsen - Landsformand / FGBMFI President Denmark


I samarbejde med - In co-operation with

 www.fg-gf.net
Full Gospel Global Forum
Forside
Forside Møder og arrange-
menter
Hvem
vi er
Lands-
ledelse
Ønsker du forbøn, så
klik her
Vidnes-
byrd

Se film med
vidnes-
byrd

Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
På cykel
fra Norge
til Spanien
"Nødråbet"
Et poetisk
digt af
Børge Laustsen
NYHED
Støt os og få
skatte-
fradrag
Befri
fanger
Nyheds
breve
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne
forretninger
og andre
links
Bøger og
matrialer
Tilbage
fra døden
Dom og
frelse
Who
we are

Tjek denne nye side, der henvender sig til evangelister:
Evangeliser Nu


ET PERSONLIGT
MØDE MED JESUS
Klik på billedet for stor format

Kære ven: Måske har du tænkt på, om du kan komme til at kende Gud personligt og få fred i dit hjerte? Jesus sagde, at for at kende Gud - som er Ånd - så må du blive født igen i din menneskelige ånd. Her er, hvad der skal dertil:

1. ERKENDELSE: Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud. (Rom. 3.23) Gud! vær mig synder nådig! (Luk. 18.13). I lyset af Guds ord indses det, at vi er syndere.
2. OMVENDELSE: Vi må blive et oprigtigt ønske at bryde med synden én gang for alle. Hvis I ikke omvender jer, skal I omkomme på samme vis (Luk. 13.3) Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder må blive udslettede. (Ap.G. 3.19).
3. BEKENDELSE: Herren venter på vor bekendelse af synd, og at vi viser tro. Hvis vi bekender vores synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. (1. Johs. 1.19)....når du med din mund bekender Jesus som Herre, og i dit hjerte tror, at Gud opvakte Ham fra de døde, skal du blive frelst. (Rom. 10.9).
4. TRO: Tro på Jesus fuldbragte værk på korset....således elskede Gud verden, at Han gav
sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal
fortabes *, men have evigt
liv.
(Joh.3.16) Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den som er vantro, skal blive fordømt **. (Mark. 16.16)
 
Du må tage imod Jesus Kristus i dit eget hjerte ved tro, før du erfarer virkeligheden ved den
nye og åndelige fødsel i dit liv. Han kom til sit eget, og Hans egne tog ikke imod Ham. Men alle dem, som tog imod Ham, gav Han magt til at blive Guds Børn, dem, som tror på Hans navn. (Joh. 1.11-12).
FREMSIG AF HJERTET DENNE ELLER EN LIGNENDE BØN OG BLIV FRELST:
"Kære Jesus! Jeg ønsker at tilhøre dig. og jeg beder dig om at tilgive mig mine synder. Overtag mig helt og bliv Herre i mit liv. Ved din hjælp vil jeg bekende dig for andre mennesker".
Du har nu fattet dit livs vigtigste og mest afgørende beslutning. Velkommen i Guds familie.

Skriv eller ring til os, og vi sender dig bogen "Hvad nu - efter at jeg er blevet kristen?",
og vi sætter dig i forbindelse med andre troende.

Email adr.:KLIK HER eller
telefonnummer, kig under
"Hvem er vi"